12

jag petar på Martin, så han ska berätta mera om, ja vad det nu var . . . .


Copyright  © Ulf Björkeroth 2011