26

vi besökte Fotografiska Muséet


Copyright  © Ulf Björkeroth 2011