32

å så satte den förkrossande aptiten i igen


Copyright  © Ulf Björkeroth 2011