100

Vi fick lokaltidningen "Smålänningen" av vänliga ortsbor . . . 


Copyright  © Ulf Björkeroth 2011