126

Paus mitt bland golfarna


Copyright  © Ulf Björkeroth 2011