132

Chips och dryck på balkongen


Copyright  © Ulf Björkeroth 2011