137

Vid en glänta i bokskogen, lunchrast och vila


Copyright  © Ulf Björkeroth 2011