141

Dag 16, Eva skriver i resedagbok och Bjarne packar packningen


Copyright  © Ulf Björkeroth 2011