143

Sireköpinge kyrka öster om Tågarp


Copyright  © Ulf Björkeroth 2011