148

Dag 17, klart för avmarch mot Landskrona och båtresa ut till Ven


Copyright  © Ulf Björkeroth 2011