155

Supé på Turistgården


Copyright  © Ulf Björkeroth 2011