166

Efter underbart dopp vid Sjöbobadet i Barsebäck


Copyright  © Ulf Björkeroth 2011