174

. . . . vandringens yttre mål, Lunds Domkyrka 


Copyright  © Ulf Björkeroth 2011