18

Målet för första vandringsdagen var Månsarps församlingshem


Copyright  © Ulf Björkeroth 2011