22

Lunch vid ett församlingshemmmet Ekeryd


Copyright  © Ulf Björkeroth 2011