27

Vi bjuds på middagsoppa hos hembygdsföreningen


Copyright  © Ulf Björkeroth 2011