38

 . . . . . lika tyst som skogen själv . . . . . 


Copyright  © Ulf Björkeroth 2011