40

 . . . . bad vid det gamla vadstället mellan Ossingssjön och Gärdsjön . . . . 


Copyright  © Ulf Björkeroth 2011