45

Förväntansfulla deltagare får strax hugga in på middagen


Copyright  © Ulf Björkeroth 2011