50

Rast och bad vid Svanerydssjön


Copyright  © Ulf Björkeroth 2011