67

Agneta och jag har anlänt med följebilen och alla förnödenheterna till Dörarps församlingshem


Copyright  © Ulf Björkeroth 2011