79

På dagens Laudes (morgonbönen) spelar Håkon på den vackra orgeln i Mariakyrkan


Copyright  © Ulf Björkeroth 2011