82

På gammal banvall med Hamneda i sikte


Copyright  © Ulf Björkeroth 2011