84

Håkon spelar bl.a "Härlig är jorden" i Hamneda nya kyrka medan åskan dundrar utanför


Copyright  © Ulf Björkeroth 2011