86

Ett kort uppehåll i skydd av tunnel under E4.an


Copyright  © Ulf Björkeroth 2011