95

Vid badet i Tovhult, som visst är tänkt att bli "Lagan Golf Resort"


Copyright  © Ulf Björkeroth 2011