1

Previous

välkomstfika, vid bordet från vänster: morfar Otto, Stina, Antti, Sinta, Tuula och Rauno


Copyright  © Ulf Björkeroth 2011