40

Next

 . . . . och eskorterade till gränsen, - hej då!


Copyright  © Ulf Björkeroth 2011