4

det torkade renköttet i förgrunden . . . .


Copyright  © Ulf Björkeroth 2011