17

Tck Marie för att du hämtade och körde mig och Thomas tryggt och säkert till vår nattvila


Copyright  © Ulf Björkeroth 2011