28

Stockholm från en av sina vackra sidor


Copyright  © Ulf Björkeroth 2011