29

å se där, en julgran vid kajkanten


Copyright  © Ulf Björkeroth 2011