105

Sten "går på vattnet" i Hannabadsjön söder om Markaryd


Copyright  © Ulf Björkeroth 2011