106

Gunilla utför förbandsomläggning på Stinas tår


Copyright  © Ulf Björkeroth 2011