107

Lunch och vila vid Köphultssjöns norra strand


Copyright  © Ulf Björkeroth 2011