11

Olika slags teräng skulle nu upplevas under de 19 vandringsdagarna . . . .


Copyright  © Ulf Björkeroth 2011