12

 . . . . bl.a över stock och sten


Copyright  © Ulf Björkeroth 2011