13

Första lunchrasten vid församlingshemmet i Sandseryd


Copyright  © Ulf Björkeroth 2011