15

Vid Sörsjöns södra ände rast och första badet (för några av oss)


Copyright  © Ulf Björkeroth 2011