16

Vi snuddar vid järnvägen mellan Norra Hammar och Taberg


Copyright  © Ulf Björkeroth 2011