31

Idylliska glänta för lunchrasten var lätt att hitta


Copyright  © Ulf Björkeroth 2011