32

Välvilliga lantbrukare bjöd på vatten var helst vi frågade


Copyright  © Ulf Björkeroth 2011