7

Karin, som flink värdinna, ilade hit å dit . . . 


Copyright  © Ulf Björkeroth 2011