8

övre raden: Sara, Karin, Anders, Emma, Thomas

mellan: Anna, Anette, Mattias, Cissi

på golvet: Brigitta, Ulf (jag)


Copyright  © Ulf Björkeroth 2011